Alexander, Napoleon en Josephine

Drie miniaturen
In de Hermitage in Amsterdam is de tentoonstelling Alexander, Napoleon en Josephine te zien.
Napoleon was de reizende ster van het Franse leger en behaalde de ene overwinning na de andere. In 1796 was hij met Josephine de Beauharnais getrouwd en in 1804 kroonde hij zichzelf tot keizer en Josephine tot keizerin. Josephine was de belangrijkste vrouw in Frankrijk en haar smaak werd toonaangevend.

Tsaar Alexander I had de Russische troon in 1801 bestegen, nadat zijn vader bij een paleisrevolutie was vermoord. De jonge keizer was opgevoed met de idealen van de Verlichting en keek dan ook naar Frankrijk als een voorbeeld.

Hij bewonderde Napoleon, maar de vele overwinningen van Napoleon in Europa maakten hem achterdochtig. Napoleon aan de andere kant wilde maar al te graag een bondgenootschap met Rusland, vooral gericht tegen Engeland. In 1806 leek de toenaderingspoging te lukken en in 1807 kwam er zelfs een ontmoeting tussen de beide keizers. Een vriendschap ontstond, die echter niet inhield dat men elkaar onvoorwaardelijk vertrouwde.
Portret van Napoleon
En in 1812 trok de Grande Armée van 600.000 soldaten richting Rusland. Slechts 30.000 zouden terugkeren, de Russische veldtocht was een grote nederlaag voor de eens zo onoverwinnelijke Napoleon geworden. Tsaar Alexander I achtervolgde Napoleon en kwam in maart 1814 in Parijs aan als overwinnaar. Napoleon werd naar Elba gezonden, en Josephine vreesde voor haar positie en haar kinderen. Alexander stelde haar echter gerust, ze had niets te vrezen en hij zou voor haar en haar kinderen zorgen. Deze belofte heeft Alexander I ook gehouden.

In de Hermitage is een prachtige tentoonstelling ingericht over deze drie bijzondere mensen. Alexander, Napoleon & Josephine is een heel diverse tentoonstelling, met oa meubels, kleding, wapens, de kunst die Josephine verzamelde en vaandels en uniformen van de verschillende Russische regimenten. Bijzondere aandacht gaat er uit naar de slag bij Berezina, de slag waarbij Napoleon voor de laatste keer probeerde om van de inval in Rusland een succes te maken en waar vele duizenden (Hollandse) doden bij vielen.
Juist de diversiteit en de afwisseling maken de tentoonstelling interessant en leuk. Persoonlijke voorwerpen zoals de dagboeken die tijdens de veldtocht geschreven zijn of de kogel die een soldaat heeft bewaard (die in zijn nek zat) laten de gebeurtenissen dichtbij komen en maken dat we ons er een voorstelling van kunnen maken.
De Cameeën-tiara, bron voor de foto hier
Bijzonder is de cameeëntiara die deel uitmaakte van een parure (set bijpassende sierraden) die Josephine van Napoleon kreeg en die nu door haar nazaten overgeërfd, deel uitmaakt van de Zweedse kroonjuwelen. De echte tiara mag Zweden niet verlaten, maar er is een bijzondere reproductie gemaakt. Deze tiara is nog tot zondag 5 juli te zien en de hele tentoonstelling is nog te bezoeken tot september 2015. 
Meer informatie kun je HIER vinden. 

Reacties

Populaire posts