Tussen de bedrijven, Virginia Woolf

Soms heb je een boek waar je je veel van voorstelt. Een boek dat mooi geschreven is en prachtige stukken heeft waar je enorm van geniet, maar dat ook een probleem bevat. Die gekke ervaring had ik met Tussen de bedrijven van Virginia Woolf.

Het verhaal speelt zich af op een mooie zomerdag in 1939. Op het landgoed Pointz Hall maken de dorpelingen zich klaar om hun jaarlijkse toneelstuk op te voeren. De familie van wie het landgoed is, wacht tot alles gereed is en zij hun rol van publiek kunnen vervullen.

De familie bestaat uit de oude Bartholomew Oliver, die een rol heeft gespeeld in het koloniale bestuur in India. Verder is daar zijn zoon Giles die iets doet in Londen, maar dat eigenlijk niet leuk vindt en diens vrouw Isabella die ontevreden is in haar huwelijk. Om de verveling te verdrijven schrijft ze af en toe gedichten die ze verstopt in haar huishoudboekje en verbeeldt ze zich regelmatig dat ze verliefd is op een boer uit de buurt.
Verder zijn er bezoekers op het landgoed aanwezig, zoals de zus van Bartholomew die haar broer ergert door religieus te zijn en mevrouw Manresa en William Dodge.

Tijdens de voorbereidingen en tussen de pauzes van het toneelstuk zijn de leden van de familie aan het peinzen over de veranderingen in de wereld, waarbij Giles bijvoorbeeld denkt dat hij de enige is die door heeft hoe ernstig de situatie in Europa is.

Ze praten over het uitzicht dat, ondanks de nu aanwezig tractors op de velden, eigenlijk nooit echt verandert, over de ontwikkelingen in het land en ook actuele zaken komen aan de orde, zoals het aftreden van de koning.  

Je leest flarden van gesprekken en stukjes gedachtegang van deze mensen, terwijl de toneelvoorbereidingen ondertussen in volle gang zijn. Dit is op zich mooi gedaan, het is net alsof je rondloopt op het landgoed en af en toe mensen spreekt of naar ze luistert. Je kan merken dat dit een boek is dat Virginia Woolf heeft geschreven toen ze al heel vaak van deze techniek gebruik had gemaakt, het vloeit heel natuurlijk en dat leest prettig.

De mooie beschrijvingen van de natuur en de omgeving, zoals de vlinders die worden beschreven als ‘melkmeisjes in mousseline’, nemen je mee en laten je wegdrijven in de sfeer van het landgoed op die zeer Engelse zomermiddag.  

Virginia Woolf
Als het hele boek gevuld was geweest met deze beschrijvingen, overpeinzingen en gedachtenstromen was ik een gelukkig mens geweest. Maar helaas, ondanks alles wat mooi was, zat er ook een stuk in waar ik helemaal niets mee kon.

Dit was het toneelstuk dat werd opgevoerd door de dorpelingen. Virigina Woolf vond het namelijk nodig om dat grotendeels in haar eigen verhaal op te nemen, zodat je bladzijdes hebt met teksten die gaan over Engeland en de geschiedenis en de literatuur, met wat gedoe met stuntelende dorpelingen tussendoor.

Ik vond het jammer, ik merkte namelijk dat ik op een gegeven moment driftig doorbladerde, omdat ik verder wilde drijven in de flarden en fragmenten die Virginia Woolf zo goed beheerst en ik geen behoefte had aan dat stomme toneelstuk. Dat gedeelte vond ik zo oninteressant worden, dat ik hier sneller doorheen heb gelezen en ik geef toe dat ik af en toe hierin zelfs een stuk heb overgeslagen.

Tussen de bedrijven is vertaald door Erwin Mortier en hij schreef ook de inleiding bij het boek. Ik ben geen fan van dit soort inleidingen (maar misschien scheelt het ook dat ik geen fan ben van Erwin Mortier), meestal slagen ze erin alle plezier weg te nemen omdat ze je precies vertellen wat er gaat gebeuren en hoe je dat moet zien.

Wel heel handig waren de noten achterin, waarin allerlei dingen worden uitgelegd en verklaard. Het gaat hierbij over in het boek genoemde boeken, dichtregels, mensen en gebeurtenissen die in 1941 door de Engelsen begrepen werden, maar voor ons wat minder bekend en duidelijk zijn.

Kortom, een irritante inleiding en een fijne uitleg achterin en het verhaal zelf heeft mooie punten en prachtige stukken. Het toneelstuk in het midden is helaas wat minder interessant en eigenlijk vond ik de gedeeltes tussen de bedrijven mooier dan de bedrijven zelf.

Oorspronkelijke titel: Between the acts
Uitgegeven in 1941
Deze Nederlandse uitgave 2013 door uitgeverij De bezige bij
Nederlandse vertaling: Erwin Mortier
Bladzijdes: 213

Reacties

Populaire posts