Moeder Teresa

Moeder Teresa 1910-1997
Gisteren is officieel bekend gemaakt dat moeder Teresa volgend jaar, waarschijnlijk op 4 september 2016, heilig verklaard zal worden.

Maar hoe gaat dat nu in zijn werk, een heiligverklaring?

Zo’n heiligverklaring komt niet zomaar, daar zitten heel wat haken en ogen aan vast. Ten eerste moet er een tijd overheen gaan, iemand wordt niet meteen de dag na zijn of haar dood heilig verklaard. Op die manier wordt er uitgesloten dat emotie de hoofdrol speelt.

Voor moeder Teresa is de zaak wel vrij snel gegaan, ze is in 1997 overleden en in 2003 zalig verklaard.

Daarna wordt het leven van de persoon onderzocht, is de persoon waardig? 
Er wordt gekeken of iemand zijn leven in dienst van God heeft gesteld. Was iemand trouw aan de leer van de kerk? Een waardig leven hoeft niet te betekenen dat er geen fouten gemaakt zijn, maar wel dat iemand ernaar heeft gestreefd om God zo goed mogelijk te dienen.

In de zaak van Moeder Teresa is dit wel duidelijk, niemand heeft zoveel voor de armen in India gedaan als zij. De door haar opgerichte orde Missionarissen van naastenliefde heeft onvermoeibaar de armen en de zieken verzorgd, zonder te kijken naar ras of geloof. In 1979 kreeg ze zelfs de Nobelprijs voor de vrede.

Natuurlijk is er ook kritiek op haar geweest, zo zou ze een te harde opstelling hebben over geboortebeperking en abortus (hoewel ze hierin de leer van de Kerk volgde en het een beetje vreemd is een katholieke non te bekritiseren omdat ze de leer van de Kerk volgt, maar dat terzijde).  

Om zalig verklaard te worden, moet er een wonder gebeurd zijn in naam van de overledene en voor de heiligverklaring moet er een tweede wonder geschieden. Hier bestaat soms wat misverstand over.

Niet alles is namelijk zomaar een wonder, hier wordt bijzonder goed naar gekeken. Er moeten bewijzen zijn en alleen een ooggetuige oid is niet voldoende. 

Een speciale commissie met wetenschappers, artsen, psychiaters en theologen onderzoekt de gebeurtenis en kijkt of er geen enkele andere verklaring (psychisch, wetenschappelijk, medisch) kan worden gevonden. Er wordt zelfs iemand aangesteld als advocaat van de duivel (hier komt de uitdrukking vandaan) die moet proberen al het bewijs in diskrediet te brengen en met andere verklaringen te komen. 

Men gaat dus niet over één nacht ijs en als er ook maar de kleinste kans dat er een andere verklaring kan zijn, dan is het geen wonder. Alleen als alle experts uit de verschillende velden het erover eens zijn dat er echt geen andere logische mogelijkheid is, wordt het gekenmerkt als een wonder. 

In naam van moeder Teresa zijn er nu dus twee bonafide wonderen gebeurd, dus daarom kan de heiligverklaring doorgang vinden. 
Toch altijd bijzonder nieuws. 

Reacties

Populaire posts