Cornona en de schoolexamens die doorgaan.

Donderdag 12 maart werden er maatregelen aangekondigd om besmetting met het Corona virus te voorkomen. Bijeenkomsten van boven de 100 mensen mochten niet meer, musea, theaters, bioscopen gingen dicht en sportwedstrijden werden afgelast.

De scholen bleven echter open. De besmetting voor jongeren was niet zo ernstig, dus daar lag weinig gevaar. De besmetting voor de docenten en de partners en families die wel in de risicogroepen zaten, telden blijkbaar niet mee.

Zondagmiddag 14 maart werd bekendgemaakt dat de scholen ook dicht gingen. Nog altijd niet vanwege het besmettingsgevaar, maar omdat er zoveel leraren ziek waren dat de situatie niet meer werkbaar was. Oh, en omdat de leraren er zo emotioneel over waren.

Ondertussen zijn alle leraren in alle geledingen van het onderwijs heel hard aan het werk om voor al hun leerlingen zo goed mogelijk digitaal onderwijs te verzorgen.

Er is echter één groot knelpunt; de eindexamenklassen. Wat doen we met de laatste schoolexamens en wat doen we in mei met het Centraal Schriftelijk Eindexamen?

Hier komt van de minister van Onderwijs geen enkel woord over, behalve dat scholen dit zelf mogen regelen. Dit zorgt ervoor dat elke school dit anders oplost. Sommige scholen houden helemaal geen laatste toetsweek, andere scholen laten wel alle toetsen doorgaan en nog weer andere scholen schrappen toetsen en laten maar een deel doorgaan.

De toetsen die doorgaan leveren problemen op, ten eerste voor besmetting van leerlingen en docenten. Want hoe goed je ook de toets organiseert, je kunt niet voorkomen dat leerlingen bij elkaar in de buurt komen, dat de surveillant met de toetsen in aanraking komt (en het virus een paar dagen op papier kan overleven), kortom, een gevaarlijke situatie. Voeg daarbij de extra stress die voor slechte resultaten zorgt, en de druk die sommigen voelen om toch te gaan terwijl het niet goed voelt (en dit kan zowel voor leerlingen als leraren gelden).

Dit levert chaos, onrust en ongelijkheid op, en het is nodig dat de regering met een duidelijk centraal beleid komt, dat voor alle scholen geldt.

Gisteravond, maandag 23 maart, zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Alle bijeenkomsten worden geschrapt, ook die van minder dan 100 mensen. En deze beperking geldt tot 1 juni.

Echter, over de scholen geen woord.

Een vraag hierover werd afgewimpeld met: 'Scholen vallen onder een andere regeling en meer nieuws komt er na 6 april'.

Hoe kun je het rijmen met de maatregelen die genomen worden dat de Schoolexamens op veel scholen gewoon doorgaan?
Hoe kun je met droge ogen beweren dat we 1.5 meter afstand van elkaar moeten houden en met niet meer dan drie bij elkaar moeten zijn omdat het besmettingsgevaar zo groot is, als je wel leerlingen en surveillanten in lokalen en gymzalen toetsen laat maken?
Hoe kun je jongeren de les lezen dat zij bij elkaar kwamen en het virus niet serieus nemen, als er vervolgens wordt gezegd dat het voor jongeren wel meevalt en dat de examens dus gewoon door kunnen gaan?
Hoe kun je jongeren zeggen dat ze wel samen in één ruimte de toets moeten maken, maar niet vervolgens die samen na kunnen bespreken?

Er is besmettingsgevaar in grote groepen, of die is er niet. Jongeren kunnen anderen besmetten, of zij kunnen dit niet. Je kunt niet het één verbieden en het ander door laten gaan.

Kortom, deze regering zwalkt in haar maatregelen als een dronken matroos, de minister van Onderwijs is ineffectief en volkomen ongeschikt voor zijn baan, zeker in deze tijden waar helder en krachtdadig optreden nodig is. Je moet niet de kool en de geit willen sparen, want dat lukt niet.

Ondertussen zijn de vakbonden en zelfs de VO raad (waar je anders ook niks van hoeft te verwachten) tegen het laten doorgaan van de schoolexamens, en hebben sommige scholen al besloten om schoolexamens die gisteren begonnen zijn weer stop te zetten, en de chaos is helemaal compleet.

Deze onzekerheid draagt niet bij aan het welbevinden van de leerlingen, maar ook niet van die van leraren.

Kortom, Arie Slob, neem eens een moeilijke beslissing en stop in ieder geval tot 1 juni de (school) examens.

Reacties

Populaire posts