Plato


Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje.

Plato, (Grieks wijsgeer, 427-347)

Reacties

Populaire posts