Thomas van Aquino (1225-1274)

Drie dingen zijn nodig voor de redding van de mens: te weten wat hij moet geloven, te weten wat hij moet verlangen en te weten wat hij moet doen.

De Tiber met de Sint Pieter op de achtergrond. Foto gemaakt door mij in Rome in 2009

Reacties

Populaire posts