Posts

Ad portas

Bonjour tristesse, Françoise Sagan

Impressionism and beyond in het Singer museum

Licht op de bouwplaats

Dokter Zjivago, Boris Pasternak

Boekentip op zondag (2/18)

Viceroy's house (2017)

Winter fotografie

Davita's harp, Chaim Potok

Tentoonstelling: Jongkind en vrienden

Slangenhuid

Het Noordwater, Ian McGuire

Foto op zondag (1/18)

Solo's zwerftocht, Joy Smith Aiken

Vuurwerk

Terugblik op 2017 in 12 foto's