Laatste Impressionisten in het Singer museum

René-Xavier Prinet, Aan de kust van het Kanaal 
In het Singer museum in Laren is op dit moment de mooie tentoonstelling Laatste Impressionisten te zien.

Na de successen van Manet, Monet, Degas en Renoir was het duidelijk, het Impressionisme was een kunststroming om rekening mee te houden.

De nieuwe generatie kunstenaars keek vol bewondering naar deze helden en wilden in hun voetstappen volgen. Zij wilden ook getrouw naar de werkelijkheid schilderen en niet de eisen van de Salon volgen.

Drie kunststudenten, Edmond Aman-Jean, Ernest Laurent en Georges Seurat waren vrienden op de academie, maar wilden losbreken uit de traditie.

Samen met een aantal andere kunstenaars werd na 1889 een nieuwe Salon opgericht, waarbij de leden bij toebeurt in de jury zaten. Deze Salon de la Société Nationale des Beaux-arts zou de komende decennia belangrijk blijven.
Er waren niet alleen schilders, maar ook beeldhouwers (oa Rodin) en schrijvers lid en de leden vormden een vrij hechte groep.

De schilders hadden verschillende technieken en waren niet alleen beïnvloed door het Impressionisme, maar ook door het symbolisme dat een grote stroming werd in Parijs. Er werden portretten geschilderd, huiselijke tafereeltjes en 'kleine' scenes. Daarom werden ze ook vaak Intimisten genoemd.
Ernest Laurent, De familie Paul Jamot aan de thee in Bièvres 1911
Pas in de jaren '20, toen de Avant Garde steeds meer voet aan de grond kreeg, viel het doek voor de Intimisten. Hun werk was opeens niet baanbrekend meer, maar romantisch en zoetsappig. Pas de laatste jaren zie je weer de waardering voor deze groep toenemen.

Anna en William Singer hebben een aantal werken uit deze stroming gekocht, want William Singer kende verscheidene schilders goed en was met hen bevriend.
Henri Le Sidaner, Place de la Concorde 1909
In deze tentoonstelling zijn de schilderijen te zien die afkomstig zijn uit de eigen collectie van het Singer musem, maar er zijn ook werken in bruikleen van verschillende Franse musea.
René-Xavier Prinet, Het strand bij Couburg 1910
Het Singer museum is echt één van mijn favoriete musea in Nederland en elke keer als ik hier ben, word ik bijzonder blij van de prachtige tentoonstellingen die ze weten te organiseren. Laatste Impressionisten is geen uitzondering, ik heb genoten.

Reacties

Populaire posts