Onderwijs op zondag (8/18)

Onze examenzaal
In het hele land zijn de eindexamenresultaten bekend geworden. Sommige leerlingen zijn geslaagd, anderen gezakt. Sommigen hebben vorige week nog een herexamen gemaakt, om alsnog te slagen of om te her-profileren. Zij krijgen de uitslag eind deze week.

Afgelopen week werd bekend dat de eindexamens van 354 scholieren in Maastricht ongeldig zijn verklaard omdat het PTA niet in orde was en zij nooit examen hadden mogen doen.

Even voor de niet-onderwijs mensen onder ons, het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting, zeg maar wat vroeger het schoolexamen was.

In de bovenbouw (3-4 VMBO, 4-5 HAVO en 4-5-6 VWO) maken de leerlingen verschillende toetsen, waarvan een aantal meetellen in dit PTA. Elke toets heeft een bepaalde weging en op het einde van je examenjaar heb je voor elk vak 100% PTA.
Het PTA gemiddelde en je cijfer voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen vormen samen je eindcijfer.

PTA toetsen zijn officiële examentoetsen en moeten bewaard worden op school, zodat je als docent en als school altijd kunt laten zien waar de examencijfers op gebaseerd zijn.

Het PTA moet van te voren worden vastgelegd voor de jaren waarin de leerling in de bovenbouw zit.
Je mag niet halverwege de stof, het aantal toetsen of de weging aanpassen, zonder goede redenen en zonder dit weer vast te leggen. Vlak voor de eindexamens beginnen, tekenen de docenten voor de PTA-cijfers en de leerlingen moeten ook tekenen. Alles moet dan in orde zijn en daarna kan er niets meer veranderd worden.

Elke leerling krijgt, als het goed is, aan het begin van de bovenbouw een overzicht van alle PTA's van elk vak, zodat ze precies weten welke toets voor hoeveel procent meetelt en welke stof hierin getoetst wordt. Bij ons op school krijgen ze die in een boekje, maar het kan ook digitaal.

Iedereen weet dus in principe wat het PTA inhoudt en wat er getoetst had moeten worden. Dat wil niet zeggen dat leerlingen schuldig zijn aan het debacle in Maastricht. Van leerlingen van 16 of 17 jaar kun je niet verwachten dat zij alles in de gaten houden, zij hebben genoeg andere zaken om zich druk over te maken.

Bovendien is het gewoon niet hun werk om dit in de gaten te houden. Dat is het werk van de docenten en de directie. En daar is ongelofelijk gefaald. Het zal geen kwaadwillendheid zijn geweest, maar een combinatie van onmacht, onverschilligheid, gerommel aan alle kanten en daarom geen overzicht.

Er moet een oplossing komen.
Op dit moment zijn de CSE's afgekeurd, en ik vraag me af waarom. De leerlingen hebben die gemaakt en die zijn volgend de regels gecorrigeerd. Het cijfer dat daar behaald is, moet kloppen.

Het enige dat niet klopt, zijn de eindcijfers, omdat niet alle PTA toetsen gemaakt zijn. Het lijkt mij dus een logischere oplossing om de ontbrekende PTA-onderdelen alsnog te toetsen deze zomer, zodat de cijferlijsten kunnen worden aangepast en de leerlingen een valide diploma hebben en verder kunnen met hun vervolgopleiding.

Mochten de examens wel overnieuw gedaan moeten worden, dan is er in augustus het derde tijdvak, en daar moet ook een heleboel in mogelijk zijn.

Ik ben bijvoorbeeld volkomen bereid om in te springen en te helpen met het op orde brengen van het PTA, of het helpen voorbereiden op een examen in het derde tijdvak. En ik denk dat ik echt niet de enige collega ben.

Ik hoop dat we samen in staat zijn dit op orde te brengen voor die leerlingen, want zij mogen hier niet de dupe van worden.

Reacties

Populaire posts