The kingmaker's daughter, Philippa Gregory

Engeland was in de 14e en 15e eeuw verwikkeld in een burgeroorlog die later bekend stond als de The war of the roses, ofwel de ‘Rozenoorlogen’. De familie Lancaster en York, beiden afstammelingen van koning Edward III, betwistten elkaar het recht op de troon. Lancaster had als symbool de rode roos en York de witte roos.

In 1422 werd Hendrik VI koning toen hij nog maar enkele maanden oud was, hij was een Lancaster. Regenten regeerden voor hem tot 1437 toen hij meerderjarig werd. Hij trouwde met Margareth van Anjou, een Franse prinses. Hendrik bleek echter niet heel bekwaam in het regeren en vanaf 1453 was hij zelfs volstrekt ongeschikt, omdat hij krankzinnig werd.

Ondertussen was de hertog van York ervan overtuigd dat hij nu koning moest worden en hij kreeg de steun van één van de machtigste edelen uit die tijd, de graaf van Warwick. Warwick steunde de hertog en toen die overleed, diens zoon Edward van York. Met behulp van Warwick werd Hendrik VI opgesloten en werd Margareta van Anjou met haar zoontje gedwongen om Engeland te verlaten. Vanaf nu was Edward IV koning van Engeland. Warwick kwam bekend te staan als ‘The kingmaker’, de koningsmaker. Zonder hem en zonder zijn steun kon een koning de troon niet krijgen of houden.

Edward werd echter verliefd op Elizabeth Woodville en trouwde met haar. Vanaf dat moment was het haar familie die steeds meer invloed kreeg aan het hof en Warwick kwam aan de zijlijn te staan. Warwick was er echte de man niet voor om lijdzaam toe te kijken en hij besloot Edward’s broer George te steunen in zijn claim op de troon. Dit mislukte en Warwick moest even inbinden. Dit duurde niet lang en al snel probeerde Warwick nog eens om een nieuwe koning op de troon te zetten. Hij wilde zelfs hiervoor Hendrik VI weer opnieuw installeren. Hij sloot hierom een verbond met Margareta van Anjou. Uiteindelijk zou Warwick op het slagveld sterven, de zoon van Hendrik en Margareta stierf daar ook. Edward IV werd in 1471 opnieuw gekroond.

Philippa Gregory is een serie aan het schrijven over deze gebeurtenissen. The white Queen is vanuit het oogpunt van Elizabeth Woodville, The red Queen vanuit het oogpunt van Margareth Beaufort, de laatste claimant van het huis van Lancaster, de moeder van de latere Hendrik VII. The lady of the rivers is het verhaal van Jaquetta van Luxemburg, de moeder van Elizabeth Woodville.

The kingmaker’s daughter is het verhaal van Anne Neville, de jongste dochter van Warwick. Warwick had grootste ambities en wilde niet alleen bepalen wie er koning was, maar wilde het liefst zelf een koningin van Engeland leveren. Zijn oudste dochter trouwde hij daarom met George van York. Anne trouwde in de eerste instantie met Edward van Lancaster, maar toen hij stierf op het slagveld  en haar vader ook, bleef Anne achter als de dochter en de weduwe van verraders, zonder erfenis en zonder inkomen. Ze verbleef in het huis van haar zuster en zou uiteindelijk trouwen met de jongste York broer, Richard van Gloucester, de latere Richard III.

De serie van Philippa Gregory is geschreven vanuit het oogpunt van de vrouwen in dit verhaal. Dit is wat lastig, want vrouwen speelden in die tijd nu eenmaal een veel kleinere rol. Dochters waren vooral bedoeld om bondgenootschappen mee te smeden om de familie meer macht en aanzien te geven. Dit is de reden dat Warwick zijn beide dochters uithuwelijkte aan troonpretendenten. 

Anne is zich er ook altijd van bewust dat zij de dochter is uit een nobel geslacht en dat zij en haar familie bestemd zijn om Engeland te regeren. Haar ambitie is misschien niet altijd duidelijk, maar manifesteert zich wel. Haar huwelijk met Richard schijnt een huwelijk uit liefde te zijn geweest, al zullen de rijke erfenis die Anne uiteindelijk mee bracht en de machtsbasis in het noorden die aan haar naam verbonden was, ook belangrijke redenen zijn geweest waarom Richard met haar wilde trouwen.

Ik heb de eerste twee boeken in de serie ook gelezen en hiervan genoten en ook The kingmaker’s daughter heb ik in één ruk uitgelezen. Philippa Gregory schrijft beeldend en vol vaart en het leuke van deze serie is dat je de gebeurtenissen steeds vanuit een ander gezichtspunt kan bekijken. Zeer fijne historische fictie over een periode in de Engelse geschiedenis die ik erg interessant vind.

Er is van dit boek op dit moment nog geen Nederlandse vertaling
Jaar uitgave: 2012
aantal bladzijdes: 428

Reacties

Populaire posts