Keizerlijke opgraving

Tsaar Nicolaas II
Uit Sint Petersburg kwam deze week het nieuws dat de lichamen van tsaar Nicolaas II en zijn vrouw Alexandra zijn opgegraven. Er zou nieuw DNA onderzoek gedaan moeten worden, in opdracht van de Russisch-Orthodoxe kerk, die nooit geheel heeft willen accepteren dat gevonden resten daadwerkelijk van de Keizerlijke Familie zijn.

Na de moord op de Keizerlijke Familie in juli 1918 zijn de lichamen begraven in het bos nabij het huis in Jekatarinaburg waar ze enige tijd gevangen werden gehouden.
Na het ontdekken van het graf van tsaar Nicolaas en Alexandra in 1991, zijn de lichamen in 1998 herbegraven in een zijkapel van de kathedraal in Sint Petersburg.
In 2007 werden ook de restanten van tsarevich Alexei en de laatste dochter teruggevonden. 

Beide keren is er DNA onderzoek gedaan en er is vastgesteld dat het hier om de Russische Keizerlijke Familie ging. De hele familie was teruggevonden.

Helaas heeft de Russisch Orthodoxe kerk altijd moeite gehad met deze conclusie. Tot op de dag van vandaag zijn de resten van tsarevich Alexei en zijn zuster niet bij rest van de familie bijgezet, maar liggen ze nog opgeslagen in de staatsarchieven.

Nu wordt er dus opnieuw DNA onderzoek gedaan. Niet alleen op de lichamen zelf, maar er wordt nog meer bij gehaald. Ook het lichaam van Alexandra’s zuster Ella zal worden onderzocht, en de bloedvlekken op de jas van tsaar Alexander II, de grootvader van tsaar Nicolaas. Op die manier hoopt men meer informatie te krijgen. Ook nieuw archiefmateriaal dat na 2011 ontdekt is, zal worden onderzocht. 

De redenen voor dit nieuwe onderzoek zijn niet helemaal duidelijk.
Het vorige onderzoek heeft afdoende bewezen dat het om de Keizerlijke Familie ging, maar misschien wil men dit nogmaals definitief vaststellen. 
Er wordt gezegd dat de heiligverklaring van de familie ermee te maken heeft, de familie zijn tot martelaren voor het geloof benoemd en het schijnt dat men nu graag zeker wil weten of er daadwerkelijk tot de juiste relieken gebeden wordt.

Ik acht het echter ook goed denkbaar dat er nog een ander, politiek, motief achter dit nieuwe onderzoek schuilt, dat is in Rusland soms moeilijk te zeggen.

Het is te hopen dat het onderzoek onomstotelijk vaststelt van wie de resten zijn, zodat na deze lange tijd tsaar Nicolaas II en zijn gezin de gepaste eer krijgen die ze verdienen.

Het is echter vooral te hopen dat na dit onderzoek Alexei en zijn zuster naast de rest van de familie begraven kunnen worden, eindelijk weer verenigd. 

Reacties

Populaire posts