Jane Austen, a life, Claire Tomalin

In de strenge winter van 1775 werd Jane Austen geboren als de tweede dochter en het zevende kind van een dorpsdominee en zijn vrouw.
Toen ze drie maanden oud was, werd de baby ondergebracht in het dorp, net zoals haar broers en zussen. Pas na een jaar of 18 maanden zou ze weer naar huis terugkeren.

Een groot gezin grootbrengen op het salaris van een dorpsdominee was niet gemakkelijk. Om meer inkomsten binnen te krijgen hadden de Austen’s een soort kostschool voor jongens. De dominee gaf hen en zijn eigen zonen les. Jane werd zelf naar kostschool gestuurd toen ze zeven was, en later naar een andere school. Toen echter bleek dat ze daar weinig leerde, kwam ze voorgoed thuis. Meer officiële opleiding heeft ze niet gekregen, al las ze veel en kreeg ze ook wel les van haar vader.

Er waren nog bijna geen sociale voorzieningen en daarom was familie was in die tijd belangrijk, want op je familie kon je terugvallen. Ook huwelijken werden gebruikt om een sociale positie te verbeteren. Een huwelijk sloot je weliswaar omdat je elkaar aardig vond, maar een goede familie en geld waren factoren die meespeelden. Cassandra, de oudste dochter trouwde, maar werd korte tijd later weer weduwe. Jane zou nooit trouwen. De mogelijkheden voor ongetrouwde dochters waren bijna nihil. Zelfstandigheid of een carrière waren bijna niet mogelijk.

Jane schreef al vanaf haar kindertijd gedichten en korte verhalen en dit werd steeds belangrijker. Deze verhalen zouden haar de mogelijkheid geven om toch enigszins zelfstandig te zijn en geld voor zichzelf te verdienen. Uiteindelijk zou ze vier romans schrijven die nog werden gepubliceerd toen ze leefde en twee romans na haar dood in 1817 postuum werden gepubliceerd.

Het is moeilijk om veel over Jane Austen te weten te komen, want zelf liet ze weinig los in haar brieven. Veel brieven zijn ook niet bewaard gebleven en ook ander materiaal is schaars.
Claire Tomalin had geen gemakkelijke opgave om een biografie van Jane Austen te schrijven, maar het is haar wonderwel goed gelukt. Jane Austen, a life is intelligent en goed geschreven en geeft een zo volledig mogelijk beeld van deze schrijfster die zo’n privépersoon was en afstandelijk kon zijn, maar ook een scherp observator was van de mensen om haar heen.

Ik had alleen wel graag een stamboom van de familie in het boek teruggezien, die was me beter van pas gekomen dan het kaartje van de dorpen voorin, aangezien ik soms een beetje in de war raakte van alle namen en familieverwikkelingen.

Oorspronkelijk jaar van uitgave: 1997
Jaar Nederlandse uitgave: 2001 als Jane Austen, een leven

Reacties

Populaire posts