A dangerous inheritance, Alison Weir

In 1483 sterft Edward IV van Engeland onverwacht, en laat zijn jonge zoon Edward achter om de nieuwe koning te worden. Edward V is nog maar een kind en kan niet alleen regeren. Zijn oom Richard, hertog van York is van plan zelf koning te worden.

Richard is een goede hertog in het noorden en geliefd in York, maar dat is voor hem niet genoeg. Eerst weet hij de andere familieleden van de jongen van moederskant buiten spel te zetten (door een aantal te laten onthoofden op beschuldiging van verraad) 

Dan probeert hij de claim van Edward V te ontkrachten door eerst te beweren dat Edward IV een bastaard was. Een bastaard kan geen koning zijn en als Edward IV al een bastaard was, was zijn koningschap niet geldig en kan zijn zoon niet opvolgen. 

Dat Richard voor deze bewering zijn eigen moeder van overspel moet beschuldigen is geen enkel bezwaar. Als dat echter niet lukt, komt hij met het argument dat het huwelijk van Edward IV met Elizabeth Wydeville niet geldig was en dat Edward V dus zelf een bastaard is. 

De voorbereidingen voor de kroning gaan door, alleen wordt Richard gekroond tot koning en niet Edward V. Edward en zijn jongere broertje Richard die in de Tower verblijven, blijven een bedreiging vormen voor koning Richard III. Er zijn mensen die vinden dat zij nu eenmaal de wettige erfgenamen van de troon zijn. 

En dan beginnen de geruchten, want de beide jongens worden niet meer gezien in de Tower, en niemand weet waar ze zijn. Al snel is de publieke opinie het eens; Richard heeft zijn beide neefjes laten vermoorden. Richard had dit heel gemakkelijk kunnen ontzenuwen door de beide jongens aan het volk te tonen, levend en gezond, maar gebeurt niet.

Een andere pretendent voor de troon, Hendrik Tudor, verslaat in 1485 Richard III bij Bosworth. Hendrik trouwt met Elizabeth, de dochter van Edward IV, om op die manier zijn claim nog sterker te maken. Vanaf dat moment zijn de Tudors in Engeland aan de macht.

In 1553 wordt er een verbond gesmeed tussen een aantal grote families in Engeland. Wat moet er namelijk gebeuren als de koning, de jonge en zeer zieke Edward VI, zoon van Hendrik VIII,1 sterft? Zijn nichtje Jane Grey (kleindochter van een van de zusters van Hendrik VIII) wordt door velen gezien als de beste opvolgster.

Engeland is namelijk ondertussen verdeeld geraakt tussen protestant en katholiek. Hendrik VIII had zich afgescheiden van Rome om zijn scheiding erdoor te kunnen drukken, maar had van veel andere hervormingen niet veel moeten hebben. Edward VI heeft van Engeland een echt protestants land gemaakt, maar de angst is dat alles vergeefs is als Edward’s katholieke halfzuster Mary op de troon komt.

En zo geschiedde: als Edward sterft, wordt Jane uitgeroepen tot koningin. Helaas wil het volk er niets van weten, zij willen de rechtmatige erfgenaam Mary op de troon. Jane’s regeringsperiode duurt maar 9 dagen en daarna is het land definitief voor Mary. Jane en een aantal medesamenzweerders worden gevangen genomen in de Tower en uiteindelijk wordt Jane Grey onthoofd.

Deze beide verhalen worden in ‘A dangerous inheritance’ verteld uit het oogpunt van twee vrouwen die er dicht bij stonden, Katherine Plantagenet, de onechte dochter van Richard III en Katherine Grey, de jongere zus van Jane.

Kate Plantagenet kent haar vader als een liefhebbende en goede man en ze wil de steeds sterker wordende geruchten dat haar vader een moordenaar en een usurpeer is niet geloven. Ze is verliefd op haar neef, John de la Pole, maar moet trouwen met een ander.

Katherine Grey trouwde op dezelfde dag als haar zusje Jane met Henry, Lord Herbert. Maar al snel blijkt dat zijn ouders de gebeurtenissen afwachten. Als de troonovername door Jane mislukt, wordt het huwelijk snel ontbonden en wil de familie niets meer met Katherine en de Greys te maken hebben. 

Katherine maakt mee hoe haar zus en haar vader hun hoofden op het blok verliezen en moet aan het hof van Mary en van Elizabeth zien te overleven. Dat is nog niet gemakkelijk, want door velen wordt Katherine als de juiste erfgenaam gezien en dat voelt vooral voor Elizabeth als een bedreiging. Intriges genoeg, maar dan doet Katherine het ondenkbare, ze trouwt zonder toestemming van de koningin met Edward Seymour. 

Elizabeth, die zelf geen erfgenaam heeft, voelt dit helemaal als een bedreiging en laat beide echtelieden opsluiten in de Tower. Hier zullen hun twee kinderen geboren worden die tot Elizabeth’s dood als bastaarden beschouwd werden. Na een paar jaar worden Katherine en Edward elk apart in een huis gevangen gezet, ze zullen elkaar nooit meer zien.  Uiteindelijk zal Katherine sterven voor ze dertig is, waarschijnlijk aan tuberculose.

Over Katherine Plantagenet is weinig bekend, over Katherine Grey iets meer. Alison Weir kennen we van excellente biografieën over Elizabeth I, Hendrik VIII, de vrouwen van Hendrik VIII, de opvolgers en nog een aantal andere boeken, onder andere over ‘The princes in the Tower’. 

Naast die historisch verantwoorde biografieën schrijft ze ook historische romans, waar ze keurig aangeeft in een verantwoording wat feiten zijn en wat fictie is. Ook als ze is afgeweken van de bekende feiten geeft ze dit precies aan. 

In ‘A dangerous inheritance’ weet Alison Weir de twee lijnen van de twee Kate’s zo te verweven, dat er een prachtig verhaal ontstaat waarin je meevoelt met Katherine Plantagenet en Katherine Grey en de wereld en de tijd waarin zij beiden leefden werkelijkheid voor je worden. 

Het resultaat is een historische roman met inhoud, die ontzettend lekker leest en waarbij je erop kunt vertrouwen dat er geen rare sprongen met de feiten zijn gemaakt.

Reacties

  1. Ik heb meerdere geschiedenisboeken van Alison Weir, maar kan dus ook met een gerust hart een keer aan één van haar romans beginnen. Dank voor de tip!

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts